همان طور که میدانید به ناحیه ی زیر چانه تا بالای گردن غبغب میگویند؛
بعضی افراد به دلیل وزن بالا و چاقی صورت و یا ژنتیک غبغب بزرگی دارند و بافت داخل غبغب از نوع چربی انباشته شده می باشد.

از مضررات غبغب محدود کردن حرکت در ناحیه ی گردن و ایجاد ظاهری دور از فاکتور های زیبایی و علاوه بر این موارد سن افراد را بیش از سن واقعی آن ها نشان می دهد.

روش های تخلیه غبغب

برای از بین بردن غبغب از روش های زیادی میتوان استفاده کرد به عنوان مثال :

 

تزریق مزو و چربی سوز

یکی از روش ها تزریق مزو چربی سوز درناحیه ی غبغب برای حل کردن چربی در آن میباشد که این روش را برای افراد با حجم غبغب خیلی کم توصیه میکنیم.

 

تخلیه و خارج کردن چربی

ولی افراد با حجم غبغب زیاد کاندید مناسبی برای تخلیه و خارج کردن چربی از آن می باشد، این روش سرپایی بوده و خیلی کم تهاجم میباشد.
دوره ی نقاهت کوتاه مدت دارد و نتیجه ی قطعی بدون بازگشت است.
در این روش (که باید توسط پزشک حاذق انجام گیرد) چربی ناحیه ی غبغب به صورت کامل با استفاده از ساکشن دستی تخلیه میگردد و شخص در یک جلسه به زیبایی خود دست پیدا میکند.

از مزایای تخلیه ی غبغب سریع در یک جلسه دوره ی نقاهت کوتاه مدت بدون درد، بدون خونریزی و بدن بخیه می باشد.